ŠKOLNÍ MEDIÁTOR

Nabídka kurzů a výcviků ve školní mediaci pro mediátory a (spolu) pracovníky škol

Proč školy potřebují školní mediátory? 

V českých školách se každý pracovní den potkává přes milion lidí.  Mají různé role, přání, potřeby, odpovědnosti… a také různé představy o tom, jak řešit neshody. Ty jsou zákonité. Stejně zákonitá je jejich postupná eskalace, pokud se s nimi kultivovaně nepracuje.

Ve školním prostředí je mimořádně důležité obnovovat narušené vztahy. Jen výjimečně je možné z konfliktu odejít. Navíc se konflikty po škole šíří jako kruhy po vodní hladině - přeskakují od vedení k učitelům, od rodičů k dětem, od dětí k dalším dětem… Škola je sociální organismus protkaný vztahy a často protichůdnými potřebami. 

Mediační práce ve škole vyžaduje cit, respekt, znalost prostředí, do něhož vstupujeme, jeho možností i limitů.

Školní mediace je samostatná disciplína. Nabízíme Vám možnost si ji osvojit. 

Komu je kurz určen?

Absolventům základního mediačního výcviku a/nebo praktikujícím mediátorům.

Akreditováno MŠMT.

(nejen) pro pracovníky škol

Komu je kurz určen?

Zájemcům o základní výcvik v mediaci se zaměřením na školní prostředí.

Akreditováno MŠMT.