Tereza Hanajová

Tereza Hanajová

Lektorka tematiky práce s dětmi v mediaci a právních aspektů školní mediace v kurzu Školní mediátor; 

Lektorka výcviku v mediaci pro (spolu)pracovníky škol

Kurz Školní mediátor (pro mediátory): 


Podíváme se spolu na to, zda a jak se mohou děti účastnit řešení konfliktů, které se jich týkají. Věnovat se budeme také právním aspektům práce s dětmi ve školách a povinnostem vyplývajících ze zákona o mediaci v kontextu školní mediace. 


Výcvik ve školní mediaci pro (spolu)pracovníky škol: 


Pomohu Vám k osvojení potřebných dovedností pro samostatnou mediační práci