Eva Růtová

Průvodkyně kurzu Školní mediátor, expertka na školní a peer-mediaci; 

Průvodkyně a lektorka výcviku ve školní mediaci pro (spolu)pracovníky škol

Kurz Školní mediátor (pro mediátory):


Podíváme se spolu blíže na vztahovou kulturu škol, možnosti prevence a intervence a postavení mediace ve školním systému. Představím Vám, jak mediace a peer-mediace v českých školách funguje a seznámím Vás se specifiky a limity fungování mediace ve školním prostředí. 


Výcvik ve školní mediaci (pro (spolu)pracovníky škol)


Budu Vás provázet celým výcvikem. Seznámím Vás s principy mediační práce ve školním prostředí a pomohu Vám k osvojení potřebných dovedností pro samostatnou mediační činnost.