O školní mediaci

Rozvoji a standardizaci školní mediace pro české školní prostředí se věnujeme již od roku 2015. Součástí naší práce je, vedle vlastní podpory komunikace ve škole a vzdělávání, také neúnavná osvěta. Přednášíme na konferencích, publikujeme, vedeme studentské práce, formulujeme vzdělávací obsahy a texty, které dále využívají jednotlivci, organizace i média. 

K tématu spravujeme v rámci Školní mediace .CZ také web www.skolnimediace.cz, kde najdete více o mediaci, školní mediaci, našich službách i o nás a také například přehled našich článků

Najdete nás také na facebooku na www.facebook.com/skolni.mediace

Proč školy potřebují školní mediátory? 

V českých školách se každý pracovní den potkává přes milion lidí.  Mají různé role, přání, potřeby, odpovědnosti… a také různé představy o tom, jak řešit neshody. Ty jsou zákonité. Stejně zákonitá je jejich postupná eskalace, pokud se s nimi kultivovaně nepracuje.

Ve školním prostředí je mimořádně důležité obnovovat narušené vztahy. Jen výjimečně je možné z konfliktu odejít. Navíc se konflikty po škole šíří jako kruhy po vodní hladině - přeskakují od vedení k učitelům, od rodičů k dětem, od dětí k dalším dětem… Škola je sociální organismus protkaný vztahy a často protichůdnými potřebami. 

Mediační práce ve škole vyžaduje cit, respekt, znalost prostředí, do něhož vstupujeme, jeho možností i limitů.

Školní mediace je samostatná disciplína. Nabízíme Vám možnost si ji osvojit.