Reference

Na této stránce postupně zveřejňujeme reference od absolventů našeho vzdělávání. 

Kurz Školní mediátor pro mediátory

Kurz doporučuji nejen kvůli dovednostem a uceleným znalostem, jež absolventi mají možnost získat, ale i kvůli následnému podpůrnému programu, který je absolventům nabízen: supervize, konzultace či praktické nácviky. 

Pokračovat ve čtení článku zde

Co mi předal kurz Školní mediátor 

Díky kurzu Školní mediátor jsem měla možnost zjistit, co všechno konkrétně zahrnuje práce pedagoga a jak pro něj, pro žáky, pro školu, vůbec pro školní systém může být užitečné, když se rozhodnou využít podpory mediátora. 

Pokračovat ve čtení článku zde

Ohlédnutí za kurzem Školní mediátor

To, že se po bouřce vyčistí vzduch a slunce vyjde, je známé pořekadlo. Lze ho krásně přenést do oblasti konfliktů a vztahů při práci s dětmi ve škole, což mi podtrhla zkušenost zprostředkovaná v rámci kurzu Školní mediátor. 

Pokračovat ve čtení článku zde