O nás

Kdo jsme? 

Jsme odborný spolek Restorativní škola, z.s., který se věnuje školní mediaci od roku 2015. Máme jedinečnou zkušenost se zaváděním školní a vrstevnické mediace na řadě škol. Mediujeme kauzy v mateřských, základních i středních školách. Umíme pracovat s vedením škol, učiteli, rodiči i žáky a také se zřizovateli. Máme široký tým expertních spolupracovníků na související disciplíny. Učíme se z každého případu a sdílíme si osvědčené postupy. 

Oslovuje nás stále větší množství škol a zřizovatelů. Rádi bychom, aby mohli využívat většího počtu mediátorů, kteří rozumí školnímu prostředí. Jsme připraveni se podělit o vše, co jsme se ve školní mediaci sami naučili. 

K tématu školní mediace spravujeme několik webů a nejdete nás také na facebooku

poskytuje nabídku vzdělávání ve školní mediaci. 

poskytuje komplexní informace o školní mediaci v ČR a také o nás a našem týmu. 

poskytuje příběh budování mediačního a peer-mediačního programu v několika školách (připravili a psali jsme jej pro Úřad vlády ČR (později pro Ministerstvo pro místní rozvoj) od jeho založení v 5/2017 do 12/2020). 

Eva Růtová

garantka vzdělávacích programů

Průkopnice školní a peer-mediace v ČR, autorka a gestorka programů Školní mediace a Mediace ve škole, zakladatelka spolku Restorativní škola, z.s., ředitelka programu Školní mediace, metodička a garantka vzdělávání ve školní a peer-mediaci. 

Více o Evě na LinkedIn

Více o příběhu školní mediace v ČR zde

Lektorský tým kurzů školní mediace

mediace a peer-mediace v systému školy; vedení mediačních výcviků pro učitele a výcviků v peer-mediaci


dítě v mediaci, právní aspekty školní mediace; vedení mediačních výcviků pro učitele

násilí v rodině, policie a škola 

škola a OSPOD

školská legislativa

šikana a škola