Co mi dal a předal kurz Školní mediátor 

Díky kurzu Školní mediátor jsem měla možnost zjistit, CO všechno konkrétně zahrnuje práce pedagoga a jak pro něj, pro žáky, pro školu, vůbec pro školní systém může být užitečné, když se rozhodnou využít podpory mediátora. Na kurzu Školního mediátora jsem zjistila, jak živý organismus škola je.


Nejprve pár slov k mé osobě a důvodech, proč jsem se rozhodla kurzu Školní mediátor zúčastnit.

Jsem zapsaný mediátor a v této oblasti působím už bezmála 7 let. Mediuji, vyjednávám, facilituji a mediaci, facilitaci a s tím spojené i komunikační dovednosti školím. Celá moje praxe se točí kolem komunikace a práce s konfliktem.

V mediaci vidím velký smysl, protože ji chápu jako nástroj pro zajištění si spokojenosti v životě. V soukromém i pracovním. Není to jeden nástroj, ale zcela jistě patří k těm užitečným. A je to nástroj restorativní (obnovující, slovníkem stavebníka rekonstrukční), kde se nehledá viník, ale způsob nápravy – řešení do budoucna; opak nástroje retributivního, kde se hledá viník a trest.  Je to jedna z možností, jak pracovat s konfliktem,  který nás provází celý život. Konfliktům se vyhnout nedá, ale je možné se je naučit řešit. Zvědomit si přístupy k němu, protože konflikt je dobrý sluha, ale zlý pán.


Kde mě konflikty řešit určitě nenaučili, byla škola a lidi v ní. Naopak jsem zažila momenty, které, když se dnes ohlédnu, vidím jako škodlivé. Nejen pro sebe samou, ale i pro dospěláky. A to nikterak nesouvisí s kvalitami pedagogů  v tom smyslu, že by to měli být špatní lidé ve smyslu nekvalitních charakterů. Spíš to ve mně evokuje otázku -  měli oni sami možnost naučit se pracovat s konfliktem, vyznat se  v něm a vybrat si, jak ho uchopí? A jestli tu možnost neměli, jak bych po nich mohla chtít, aby to naučili někoho dalšího? To je, jako kdybych chtěla, aby mi fyzikář vysvětlil např. češtinu a pojmy slovotvorný základ, rod činný a trpný atd. 


Důvodů, které vedly k mojí přihlášce do kurzu, bylo víc. Jeden z nich byl moje touha po dalším vzdělávání se a zvýšení si vlastní odbornosti. Další důvod byl zjistit víc o škole jako takové. Ujasnit si a ukotvit moji představu využití mediace ve školách a realitu samotnou. 


Díky kurzu Školní mediátor jsem měla možnost zjistit, CO všechno konkrétně zahrnuje práce pedagoga a jak pro něj, pro žáky, pro školu, vůbec pro školní systém může být užitečné, když se rozhodnou využít podpory mediátora. Na kurzu Školního mediátora jsem zjistila, jak živý organismus škola je. A tento živý organismus je složen z mnoha buněk. A aby každá buňka věděla, kde má místo, jak má fungovat, podle čeho má fungovat a co má dělat, když se stane něco, co jí fungovat brání, nebo se tím zhorší podmínky pro fungování, tam je prostor pro využití odborných profesí. Takových, které nemají za cíl říkat Škole, co má anebo nemá dělat, stejně tak jednotlivým pracovníkům zajišťující fungování školy od ředitele, učitele, žáky, školní jídelnu, až po pana školníka či paní uklízečku a v neposlední řadě i rodiče, tam je místo pro odborné profese.  Tyto odborné profese dokáží posílit fungování tohoto školního systému. Těmito odbornými profesemi myslím např. školního psychologa, výchovného poradce, metodika prevence a také školního mediátora/facilitátora. 


O čem je také kurz školního mediátora?


Kurz školního mediátora, tak jak jsem měla možnost ho zažít, je poskládaný z teorie a praxe. Za mě jako lektora, který sám kombinuje ve své lektorské činnosti teorii s praxí, je tohle velký přínos jakéhokoliv kurzu. A teď pozor! Jedna věc je takhle kurz prezentovat a druhá věc je opravdu tímto způsobem kurz realizovat. A tenhle Kurz je praktickou ukázkou toho, jak to má vypadat.


Hned v začátku jsme jako účastníci začali kooperovat. Tím se předešlo potenciálním ledům, které by mohly vzniknout, kdybychom si v klidu zůstali sedět a jen nasávali teorii. Mediace je o komunikaci a my jsme na Kurzu komunikovali hned od prvopočátku. Než jsme se k teorii dostali, my sami účastnici kurzu jsme začali skládat dohromady mozaiku, co si myslíme, že je školní mediace, v čem je nebo může být školní mediace přínosná a jak ji prakticky využívat. Na teorii došlo vzápětí, a to velmi praktickou formou, díky které jsme mj. rozklíčovali dva systémy, jež ovlivňují školní prostředí, vzdělávání, fungování školy. A ještě než skončily první dva dny, měli jsme za sebou opravdickou školní mediaci s dětmi.


Následovaly online přednášky s odborníky a hlavně praktiky na konkrétní problematiky, které se do školního prostředí propisují. Jednalo se o odborníky v práci s různými orgány, jako např. OSPOD, policie, a další úřady; stejně tak odborníkem na domácí násilí. Online část byla završena přednáškou na téma šikana. Za mě největší přínos online přednášek byl, že ho realizovali opravdu lidi z praxe, kteří mají co nabídnout jak v teoretické oblasti, tak praktické – kazuistiky.


A v rámci posledních dvou dní jsme se zabývali procesem školní mediace krok za krokem se všemi specifiky, které oproti běžné mediaci má. Dále komunikací se školou, komunikací ve škole, podporou školy tak, abychom dokázali na konkrétní poptávku vystavět nabídku a zrealizovat jí tak, že pokud se škola rozhodne využít tento restorativní nástroj, bude to sloužit k užitku, nikoli opačně. 


Čím byl pro mě tento Kurz přínosem?V čem je prospěšné, když se pedagogické profese doplní dalšími odborníky? 


V základu tím, že: 


Už nevím, kdo to řekl, ale slyšela jsem, že Škola učí a rodina vychovává. Ta linka mezi učením a výchovou, minimálně z pohledu práce s konfliktem a řešením samotného konfliktu je ale hodně tenká, protože učit se můžeme podle principu vzoru a tím, že se ho naučíme, se zároveň stáváme vychovanějšími. Když máme jako lidi možnost zjistit, jak se dají některé situace, konkrétně konfliktní situace,  řešit, zároveň nás to vychovává a vzdělává v oblasti empatie, v oblasti lidské komunikace. A my lidé se vzájemně dorozumíváme za pomoci slov a zároveň za pomoci gest, tónu hlasu a dalších. Odborně řečeno je naše komunikace složena ze složky verbální a neverbální.

A čím lépe porozumíme některým dějům a jevům, které se v komunikaci dějí, tím snadnější bude se v komunikaci zorientovat a zvolit v daný moment to nejlepší možné řešení. 


Kurz Školního mediátora mi předal odborné informace, stejně tak zkušenosti. 


V čem je tento Kurz praktický?Mediace v rámci školního prostředí má zcela jistě své uplatnění. Nemůžu a ani nemám ambice nastoupit a zastoupit místo pedagoga. Co ale jako mediátor jistě můžu, je to, že můžu s pedagogy a školou samotnou spolupracovat a podporovat komunikaci tak, aby byla škola místo, kde se učí nejen předměty odborné – čeština, matematika, a další..., a také místo, kde je prostor pro řešení konfliktů a důsledků z nich; kde je možnost zvyšovat kompetence užitečné pro život samotný, který nekončí na prahu školy.


V čem je přínos mediace na půdě školy?Co školní mediace mj. umí:Jitka Zelenková 

mediátorka a lektorka 

absolventka specializačního kurzu Školní mediátor